Archiwum zapytań ofertowych - 2018

Status Nazwa
zakończony Dostawa licencji oprogramowania systemu Quorum autorstwa firmy QNT Systemy Informatyczne wraz z niezbędnym oprogramowaniem bazodanowym do obsługi kadrowo-płacowej
zakończony Dostawa i montaż systemu masztowego na potrzeby łączności radiowej Zarządzania Kryzysowego - Kalisz, ul. Widok 100
zakończony Montaż urządzenia klimatyzujacego wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu węzła serwerowego na poziomie -1 w budynku C w komplekcie budynków WUW, al. Niepodległości 16/18
zakończony Dostarczenie i uruchomienie w celu realizacji usługi drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty zawartej w Umowie, 5 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych, wraz...
zakończony Kurs doskonalący znajomość polskiego języka migowego
zakończony Przeprowadzenie warsztatów kontrolerskich
zakończony Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi defibrylatora zewnętrznego AED
zakończony Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego QMS w dwóch lokalizacjach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (pl. Wolności 17, ul. ks. Jakuba Wujka 1) na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców...
zakończony Rozbudowa macierzy dyskowej NetApp E2824 o 12 sztuk dysków twardych SAS 1,2 TB 10k; 2) oraz zakup węzła sieciowego zbudowanego z 2 sztuk przełącznika sieciowego Aruba 2530 48G PoE+ (J9772A) oraz 2 kompletów (w sumie 4 szt.) modułów światłowodowych...
zakończony Remont zasilacza UPS model Enel Power Compact C60 pracującego w układzie równoległym w obiekcie w obiekcie CPR ul. Wiśniowa 13a wraz z utylizacją zużytych akumulatorów

Strony