Dostawa licencji oprogramowania systemu Quorum autorstwa firmy QNT Systemy Informatyczne wraz z niezbędnym oprogramowaniem bazodanowym do obsługi kadrowo-płacowej

Treść archiwalna