Archiwum przetargów - 2019

Status Nazwa
zakończony Wykonanie projektów dotyczących systemów masztowych na potrzeby sieci łączności oraz nadzór autorski w trakcie realizacji prac z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz Pile
zakończony Remont pomieszczeń na IV piętrze w budynku „B” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
zakończony Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie oraz Pile
zakończony Wykonanie infrastruktury sieciowej sieci LAN w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 – etap III
zakończony Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy kompleksu budynków wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego wraz z systemem masztowym, na działce w miejscowości Borki, gmina Słupca oraz nadzór autorski w trakcie realizacji prac
zakończony Dostawa 200 zapór/wałów przeciwpowodziowych o długości 10 m i średnicy 80 cm wraz z 10 pompami powietrznymi do suszenia zapór
zakończony Zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją WUWeu opartego o platformę OfficeObjects® w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
zakończony Dostawa elementów stacji retransmisyjnych DMR na potrzeby sieci łączności radiowej zarządzania i kierowania, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Dostawa 3 szt. kompletnych dozowarko-pakowarek piasku zamontowanych na przyczepach na potrzeby wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego

Strony