Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
12/20 29.01.2020 Plik administrator ds. obsługi kancelaryjnej i klientów zewnętrznych w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 12/20 (24,14 KB) 10.02.2020 Pobierz
11/20 29.01.2020 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad organami gmin w zakresie ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 11/20 (93,68 KB) 10.02.2020 Pobierz
9/20 27.01.2020 Plik specjalista do spraw: nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 9/20 (93,14 KB) 07.02.2020 Pobierz
10/20 27.01.2020 Plik inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 10/20 (93,04 KB) 07.02.2020 Pobierz
8/20 24.01.2020 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 8/20 (93,98 KB) 03.02.2020 Pobierz
7/20 24.01.2020 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 7/20 (95,38 KB) 03.02.2020 Pobierz
5/20 22.01.2020 Plik radca prawny do spraw: prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 5/20 (95,51 KB) 03.02.2020 Pobierz
4/20 22.01.2020 Plik starszy specjalista do spraw: administrowania nieruchomościami w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 4/20 (95,36 KB) 03.02.2020 Pobierz
3/20 17.01.2020 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 3/20 (95,36 KB) 27.01.2020 Pobierz
2/20 17.01.2020 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji kontroli i kontroli zarządczej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 2/20 (96,13 KB) 27.01.2020 Pobierz

Strony