Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
113/19 22.07.2019 Plik specjalista do spraw obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 113/19 (96,08 KB) 02.08.2019 Pobierz
112/19 22.07.2019 Plik referent prawny do spraw kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 112/19 (95,57 KB) 02.08.2019 Pobierz
111/19 22.07.2019 Plik referent prawny do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 111/19 (95,54 KB) 02.08.2019 Pobierz
110/19 22.07.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi i wsparcia ofiarom handlu ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 110/19 (95,59 KB) 02.08.2019 Pobierz
109/19 15.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 109/19 (95,15 KB) 25.07.2019 Pobierz
108/19 15.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 108/19 (95,19 KB) 25.07.2019 Pobierz
107/19 11.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 107/19 (95,53 KB) 23.07.2019 Pobierz
106/19 11.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 106/19 (94,41 KB) 22.07.2019 Pobierz
105/19 11.07.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 105/19 (93,45 KB) 22.07.2019 Pobierz
104/19 11.07.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 104/19 (94,98 KB) 22.07.2019 Pobierz

Strony