Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
182/19 10.12.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 182/19 (95,53 KB) 20.12.2019 Pobierz
181/19 10.12.2019 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 181/19 (95,37 KB) 20.12.2019 Pobierz
180/19 04.12.2019 Plik starszy specjalista do spraw: bezpośredniej obsługi klientów zewnętrznych i obsługi sekretariatu w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 180/19 (98,17 KB) 16.12.2019 Pobierz
179/19 04.12.2019 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 179/19 (95,32 KB) 16.12.2019 Pobierz
178/19 03.12.2019 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 178/19 (95,45 KB) 09.12.2019 Pobierz
177/19 03.12.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta oraz wydawania dokumentów urzędowych cudzoziemcom w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 177/19 (95,4 KB) 13.12.2019 Pobierz
176/19 26.11.2019 Plik specjalista do spraw: rozliczania operacji dokonywanych służbowymi kartami płatniczymi, ewidencji i rozliczania operacji bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 176/19 (94,65 KB) 06.12.2019 Pobierz
175/19 26.11.2019 Plik specjalista do spraw: kontroli ewidencji księgowej wydatków, ewidencji księgowej magazynów przeciwpowodziowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 175/19 (95,01 KB) 06.12.2019 Pobierz
174/19 13.11.2019 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 174/19 (94,89 KB) 25.11.2019 Pobierz
173/19 13.11.2019 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 173/19 (95,88 KB) 25.11.2019 Pobierz

Strony