Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji Kościan od km 121.180 do km 123.300 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, architektury, ...

Treść archiwalna

... obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1kV od km 120.900 do km 123.300, robót drogowych od km 121.100 do km 123.300, usunięcia kolizji elektroenergetycznych od km 121.140 do km 123.300, zewnętrznych sieci i instalacji od km 121.140 do km 123.310. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń” (znak: IR-V.7840.3.121.2015.6).

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 19 września 2016 r. do dnia 3 października 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 16.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 04.10.2016 - 11:26