Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 . o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2010 r. nr 21/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ...

Treść archiwalna

... drogi ekspresowej S-11 Poznań - Kępno - granica województwa na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego etap II od km 400+000 do km 413+890 wraz z rozbudową ul. Kaliskiej w ciągu drogi krajowej nr 25 od Al. Słowackiego do węzła „Ostrów Wielkopolski” na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-ll, zmienionej ostatecznymi decyzjami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2012 r., 7 czerwca 2013 r. i 30 września 2016 r. , w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie drogi ekspresowej S-ll od km 412+050 do km 413+040. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 16 grudnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 12.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.01.2017 - 08:11