Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2017 r. o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 30/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. ...

... "Budowa obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej nr S11 Kołobrzeg - Poznań - Bytom.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 5 października 2017 r. do dnia 19 października 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 04.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.10.2017 - 07:25