Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2017 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. Budowa dwutorowej napowietrznej linii ...