Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2020 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.24.2018.4) z dnia 27.03.2020 r. uchylającej w części decyzję Starosty Pleszewskiego z dnia 27.08.2018 r....

Treść archiwalna

(znak: AB.6740.4.3.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie, i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 01.04.2020 do 15.04.2020
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 30.03.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 30.03.2020 - 08:41
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 16.04.2020 - 00:05