Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2016 r o wydaniu decyzji z dnia 24 października 2016 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji ...

Treść archiwalna

... pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo - Nowy Tomyśl - budowa ścieżki pieszo - rowerowej".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 28 październka 2016 r. do dnia 12 listopada 2016 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 25.10.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.11.2016 - 07:15