Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2016 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa stacji Bojanowo od km 73.950 do km 76.150 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej...

Treść archiwalna

obiektów budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 25 listopada 2016 r. do dnia 9 grudnia 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 25.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.12.2016 - 07:34