Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2019 r. została wydana decyzja nr 30/2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” - Budowa łącznicy nr 853 pomiędzy linią kolejową ..

... nr 354 i 395”, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 22.10.2019 do 05.11.2019
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 18.10.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 22.10.2019 - 00:22
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.11.2019 - 00:05