Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 r. o wydaniu w dniu 13 marca 2020 r. decyzji nr 5/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe...

Treść archiwalna

(była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 19.03.2020 do 02.04.2020
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 17.03.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 17.03.2020 - 12:19
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 03.04.2020 - 00:05