Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 1/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska...

użytku publicznego pn. „Budowa Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu”, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności
 

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 19.08.2019 do 02.09.2019
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 16.08.2019
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 16.08.2019 - 12:12
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 03.09.2019 - 00:05