Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 30/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. (znak IR.Le-1.71190-6/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla...

Treść archiwalna

inwestycji pn. "Budowa obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej nr S11 Kołobrzeg - Poznań - Bytom długości 10+3km", w zakresie nieruchomości o nr. ewid.: 203, 205, 207, 213, 233, i 238 ark. 2 obręb: 0002 - Bachorzew, jednostka ewidencyjna: 300602_5, Jarocin - obszar wiejski, gmina Jarocin

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 15 lipca 2016 r. do dnia 29 lipca 2016 r.

Autor: Ewa Ślęzak-Jarczyńska
Data utworzenia: 12.07.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.08.2016 - 09:16