Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 grudnia 2016 . o wydaniu decyzji z dnia 9 grudnia 2016 r. o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. nr 30/2011 (znak IR.Le-1.71190-6/10) o zezwoleniu na realizację...

Treść archiwalna

... inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej nr S11 Kołobrzeg - Poznań - Bytom długości 10+3km", w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 16 grudnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 12.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.01.2017 - 08:11