O wydaniu decyzji uchylającej decyzję Starosty Krotoszyńskiego nr 39 z dnia 27 kwietnia 2011 r. udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej ul. Pszennej i odcinka ul. Rolniczej...

Treść archiwalna

(od skrzyżowania z ul. Pszenną w kierunku wschodnim) w Krotoszynie i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji

Obwieszczenie publikowane w terminie od 29 września 2011 r. do 13 października 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 28.09.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23