O wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 17/2010 z dnia 31.08.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ...

Treść archiwalna

dla "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 308 Nowy Tomyśl - Grodzisk - Kunowo, budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Biała Wieś"

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 28 lipca 2011 r. do dnia 11 sierpnia 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 26.07.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23