O podjęciu oraz umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie wiaduktu drogowego nad linią PKP w miejscowości Ligowiec w ciągu drogi krajowej nr 5

Treść archiwalna