Dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Wągrowiec na odcinku od km 11+132 do 11+791,22 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku...

Treść archiwalna

...Owińska - Bolechowo Osiedle dł. 659,22 m (od km 0+633,37 do km 1+292,59) - gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 25.05.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:22