Dotyczące wydania decyzji nr 32/2011 (znak IR.III-3.7820-26/11) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 2 na odc. Stary Folwark - Trzciel Odbudowa”

Treść archiwalna