Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2014 roku, cz. 7. [poz. 601-700]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 31.12.2014 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
601. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w Opalenicy 2014-10-20 - 2014-11-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
602. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 62-200 Gniezno 2014-10-14 - 2014-10-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
603. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Powiatu w Gnieźnie ul.Jana Pawła II 9/10 Gniezno 62-200 2014-10-14 - 2014-10-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
604. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
GOA - MED Pielęgniarska Opieka Domowa Małgorzata Sieradzka, Konrad Górzeński Sp. z j. Jaraczewo 40 A, 64-930 Szydłowo 2014-10-23 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
605. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Marek Nowak ul. Brzozowa 10, 64-610 Rogoźno, Omega - Med ul. Fabryczna 7D, 64-610 Rogoźno 2014-10-21 - 2014-11-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
606. prawidłowość działania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej Stadion Miejski w Gnieźnie ul. Wrzesińska 27/29 62-200 Gniezno 2014-10-30 - 2014-10-30 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
607. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93 61-716 Poznań 2014-10-15 - 2014-10-21 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
608. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Przychodnia GRO-DENT os. Wojska Polskiego 111 62-065 Grodzisk Wlkp. 2014-10-20 - 2014-11-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
609. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Centrum Rehabilitacji i fizykoterapii M. Maleszka ul. Wysocka 13 63-400 Ostrów WLKP 2014-10-15 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
610. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
NZOZ Przychodnia Stomatologiczna -Dobrzec, Ul. Sawickiej 1A 62-800 Kalisz 2014-10-15 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
611. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Centrum MedyczneTwój Doktor ul. Pocztowa 3 62-090 Rokietnica  2014-10-20 - 2014-11-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
612. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Golinie ul. Nowa 1 62-590 Golina 2014-10-20 - 2014-11-17 Wydział Finansów i Budżetu
613. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego €žPomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26 64-500 Szamotuły 2014-10-20 - 2014-10-27 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
614. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego €žPomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5 77-424 Zakrzewo 2014-10-23 - 2014-11-05 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wydział Finansów i Budżetu
615. realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Lesznie, Plac Kościuszki 4B, 62-100 Leszno 2014-10-20 - 2014-10-23 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
616. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rodzinny Dom Nr 1 Agrafka os. Rusa 100/2 61-245 Poznań 2014-10-15 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
617. powszechny obowiązek obrony i kwalifikacja wojskowa oraz wykorzystanie i rozliczenie środków publicznych
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Obornikach ul. 11 Listopada 64-600 Oborniki 2014-10-21 - 2014-11-14 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców/ Wydział Finansów i Budżetu
618. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz CEIDG Urząd Gminy Zaniemyśl 2014-10-23 - 2014-10-24 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
619. zbadanie zarzutów zawartych w skardze
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2014-10-20 - 2014-10-20 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
620. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz prawidłowość wykorzystania dotacji celowej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu 2014-10-21 - 2014-10-24 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
621. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież 2014-10-27 - 2014-11-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
622. wykorzystanie dotacji celowej/celowych z budżetu państwa Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów 2014-10-23 - 2014-11-21 Wydział Finansów i Budżetu
623. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa oraz wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa 
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 2014-10-27 - 2014-11-27 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości/ Wydział Finansów i Budżetu
624. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Joanna Perek ul. Wspólna 56, 62-081 Baranowo, Przychodnia PERDENT os. Przyjaźni 127, 61-684 Poznań 2014-10-27 - 2014-11-27 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
625. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i powszechny obowiązek obrony
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew 2014-10-27 - 2014-10-28 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
626. zbadanie zarzutów zawartych w skardze Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie, Baszków 112, 63-760 Zduny 2014-10-22 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
627. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież 2014-10-21 - 2014-10-21 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
628. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież 2014-10-21 - 2014-10-21 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
629. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyslu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl 2014-10-28 - 2014-12-05 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
630. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułavch, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły 2014-10-24 - 2014-11-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
631. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Justyna Skoczyńska, ul. Literacka 34/6, 60-461 Poznań 2014-10-23 - 2014-10-23 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
632. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 Roman Dolat "Wesołe Słoneczko:, ul. Błażeja 106 b/7, 61-608 Poznań 2014-10-27 - 2014-11-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
633. spełnianie standardów uslug rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września 2014-10-28 - 2014-11-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
634. prowadzenie ośrodka szkolenia zgodnie z ustawą o transporcie drogowym
[wystąpienie pokontrolne]
Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Miętkiewicz, ul. Dworcowa 66, Słupca 2014-10-27 - 2014-10-29 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
635. powszechny obowiązek obrony i kwalifikacja wojskowa oraz wykorzystanie i rozliczenie środków publicznych
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca 2014-11-03 - 2014-11-28 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców/ Wydział Finansów i Budżetu
636. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
ZELKA Sp. z o.o., ul. Folwarczna 8, Psary Małe, 62-300 Września 2014-11-04 - 2014-11-05 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
637. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
KDC POMORZANKA Sp. z o.o., ul. Wysogotowska 15, 62-081 Przeźmierowo 2014-11-06 - 2014-11-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
638. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Gabinet Okulistyczny Lekarski Dariusz Tuleja, Specjalistyczny ZOZ Poradnia Okulistyczna, ul. PCK 8, 62-600 Koło 2014-11-03 - 2014-11-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
639. Ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt 6 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[zalecenia pokontrolne]
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, Konin; Opieka Medyczna ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Konin; Ambulatorium ul. Szpitalna 45, Konin 2014-11-03 - 2014-12-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
640. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
MEDICUS Spółka Partnerska Lekarzy ul. Dąbrowskiego 7, Turek 2014-11-03 - 2014-12-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
641. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
M.A.R. Sp. z o.o. Wielospecjalistyczny Niepubliczny ZOZ MAXMED1 ul. Chopina 16 Konin, Centrum Medycyny Paliatywanej ul. Południowa 3 , Konin 2014-11-03 - 2014-12-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
642. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 , 63-200 Jarocin 2014-11-04 - 2014-11-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
643. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn 2014-10-29 - 2014-11-28 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
644. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włdysławowie, ul. Rynek 43 62-710 Władysławów 2014-11-05 - 2014-11-25 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
645. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin 2014-11-03 - 2014-12-05 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
646. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego €žPomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Jarocinie 2014-11-03 - 2014-11-13 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
647. powszechny obowiązek obrony i kwalifikacja wojskowa oraz wykorzystanie i rozliczenie środków publicznych
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska 2014-11-04 - 2014-11-30 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców/ Wydział Finansów i Budżetu
648. powszechny obowiązek obrony i kwalifikacja wojskowa oraz wykorzystanie i rozliczenie środków publicznych
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Kościanie, ul. Kościuszki 22, 64-000 Kościan 2014-11-05 - 2014-12-05 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców/ Wydział Finansów i Budżetu
649. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Rodzinny Dom Dziecka PROM , ul. Wodna 8, 56-510 Konin 2014-11-03 - 2014-11-21 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
650. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin  2014-12-03 - 2014-12-04 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
651. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miejska w Jarocinie, Rynek - Ratusz, 63-200 Jarocin 2014-11-03 - 2014-11-04 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
652. prowadzenie ośrodka szkolenia zgodnie z ustawą o transporcie drogowym
[wystąpienie pokontrolne]
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HANEX, Piotr Kukla Ludomy 52 2014-11-03 - 2014-11-03 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
653. prowadzenie ośrodka szkolenia zgodnie z ustawą o transporcie drogowym
[wystąpienie pokontrolne]
Ośrodek Szkolenia Kierowców Konrad Bruś, ul. Szadkowskiego 5 Opatówek 2014-11-05 - 2014-11-05 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
654. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Maria Świtała Stomatologia ul. Wiklinowa 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NZOZ STOMATOLOGIA  2014-11-03 - 2014-11-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
655. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Gabinet Stomatologiczny Indywidualna Praktyka Lekarska, NZOZ STOMATOLOGIA AMADENT Danuta Grycz, ul. Tomasza Zana 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2014-11-03 - 2014-11-21 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
656. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Rafał Olczyk ul. Grudzielec 42A.1, 63-440 Raszków NZOZ Poradnia Rehabilitacyjna REH - MED, ul. Śmigielskiego 10 c, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2014-11-03 - 2014-11-21 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
657. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
DENTICAL Sp. z o.o. ul. Dobrzecka 16/5, 62-800 Kalisz 2014-11-12 - 2014-11-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
658. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach, ul. Rynek 12, 63-750 Sulmierzyce 2014-11-12 - 2014-11-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
659. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz prawidłowość wykorzystania dotacji celowej Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła 2014-11-13 - 2014-11-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
660. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów 2014-11-07 - 2014-12-05 Wydział Finansów i Budżetu
661. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski Kobylin ul. Rynek Marszałka J. Piłsudksiego 1, 63-740 Kobylin 2014-11-05 - 2014-12-05 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
662. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notatka służbowa]
Przychodnia Zdrowia Vis Medica ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina 2014-11-06 - 2014-11-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
663. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
MWM Sp. z o.o. ul. Tylna 9, 64-115 Wilkowice, Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne Dworek Wilkowice 2014-11-12 - 2014-11-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
664. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Marian Zieliński ul. Lubuska 5A, 64-100 Leszno, Poradnie i Diagnostyka MERIDIAN, ul. Święciechowska 1, 64-100 Leszno 2014-11-05 - 2014-11-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
665. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Specjalistyczne Centrum Medyczne Omega, Pl. Nowy Rynek 9 62-002 Suchy Las 2014-11-05 - 2014-11-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
666. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
REHAB Centrum Sp. z o. o. Sp. Komandytowa, ul. Przemysłowa 15/17 Poznań Poznańskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 2014-11-05 - 2014-11-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
667. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[notatka służbowa]
Przychodnia Lekarza Rodzinnego NZOZ IWA Iwona Jewusiak - Naglik, ul. Mickiewicza 54, 64-915 Sypniewo 2014-11-04 - 2014-11-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
668. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Rodzinny Dom Dziecka w Okonku, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 13, 64-965 Okonek 2014-11-06 - 2014-11-21 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
669. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego €žPomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Ryczywół, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół 2014-11-18 - 2014-11-27 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
670. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu, ul. Berdychowska 54, 62-100 Wągrowiec 2014-11-12 - 2014-12-05 Wydział Finansów i Budżetu
671. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń 2014-11-13 - 2014-12-10 Wydział Finansów i Budżetu
672. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Sulmierzycach, Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce 2014-11-10 - 2014-12-10 Wydział Finansów i Budżetu
673. gospodarka finansowa jednostki Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań 2014-11-12 - 2014-12-10 Wydział Finansów i Budżetu
674. realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp. 2014-11-12 - 2014-11-18 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
675. powszechny obowiązek obrony i kwalifikacja wojskowa oraz wykorzystanie i rożliczenie środków publicznych  Starostwo Powiatowe w Kaliszu, pl. Św. Jerzego 5, 62-800 Kalisz 2014-11-17 - 2014-12-05 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wydział Finansów i Budżetu
676. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Iwona Marzyńska, Marceli Marzyński, ul. Libelta 4, 62-130 Gołańcz Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej SALUS 2014-11-12 - 2014-11-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
677. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
NIepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjalistó HIPOKRATES ul. 27 Grudnia 5/5 61-737 Poznań, HIPOKRATES ul. Sienkiewicza 15, 62-085 Soki 2014-11-14 - 2014-11-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
678. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[sprawozdanie z kontroli]
Praktyka Pielęgniarek Rodzinnych OPTIMA s.c. ul. Na Kępie 7A/1, 64-360 Zbąszyń 2014-11-12 - 2014-12-05 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
679. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Jan Gacek ul. Królowej Jadwigi 4, 64-100 Leszno, Onkologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ONKO - MED 2014-11-12 - 2014-12-05 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
680. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Hanka Hertmanowska, ul. K. Makuszyńskiego 24, 60-195 Poznań, Neurologiczny NZOZ Centrum Leczenia S.M. Ośrodek Badań Klinicznych ul. Fabianowska 40, 62-064 Plewiska 2014-11-12 - 2014-12-05 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
681. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Piotr Sobański, ul. Włodkowica 28, 60-334 Poznań, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poznańskie Centrum Zdrowia ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne 2014-11-12 - 2014-12-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
682. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
OPIEKUN Barbara Podgórna Krzysztof Miedziński Sp. j. ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno; OPIEKUN ul. św. Jana Chrzciciela 27, Przybyszewo 2014-11-12 - 2014-12-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
683. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Paweł Uchmann, ul. Wiece 7a, 61-638 Poznań, Specjalistyczne Centrum Medyczne Panacea os. Przyjaźni 24/3, 61-686 Poznań 2014-11-12 - 2014-12-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
684. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Zespół Przychodni Specjalistycznych ZDROWIE Sp. z o.o. w Poznaniu, os. Przyjaźni 133, 61-688 Poznań 2014-11-12 - 2014-12-05 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
685. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
LIVMED Sp. z o.o., ul. Sienkiewcza 3, 64-300 Nowy Tomyśl 2014-11-13 - 2014-11-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
686. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Specjalistyczna Przychodnia Ginekologiczna BMM s.j. ul. Spółdzielców 46/9p, Konin; BMM Ginekologia Jednego Dnia 2014-11-14 - 2014-12-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
687. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
DIAGNOSIS S.C. ul. Szczepankowo 94 A, 61-306 Poznań 2014-11-12 - 2014-11-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
688. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn 2014-11-13 - 2014-12-13 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
689. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[sprawozdanie z kontroli]
Żłobek Wesołe Pingwinki, ul. Wojska Polskiego 19/1, 60-618 Poznań 2014-11-12 - 2014-11-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
690. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Sp. c. System, NZOZ Medical - Trans, ul. Nieznanego Żołnierza 41, 77-400 Złotów 2014-11-12 - 2014-11-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
691. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20c, 64-530 Kaźmierz 2014-11-17 - 2014-12-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
692. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Urząd Miejski w kaliszu, ul. Głowny Rynek 20, 62-800 Kalisz 2014-11-20 - 2014-11-25 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
693. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki 2014-11-20 - 2014-12-20 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
694. wykorzystanie dotacji i rezerw celowych na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki 2014-11-19 - 2014-12-19 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
695. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie 2014-11-17 - 2014-12-17 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
696. prawidłowość działania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej Stadion Miejski w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin 2014-11-13 - 2014-11-13 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
697. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających  z ustawy Prawo o ruchu drogowym w przedmiocie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Kościanie, ul. Kościuszki 22, 64-000 Kościan 2014-11-17 - 2014-11-18 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
698. prowadzenie ośrodka szkolenia zgodnie z ustawą o transporcie drogowym
[wystąpienie pokontrolne]
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Motomex, Łukasz Walkiewicz ul. Promienista 5, Pniewy 2014-11-14 - 2014-11-17 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
699. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Monika Robaszyńska, os. Wichrowe Wzgórze 9/34, 61-674 Poznań 2014-11-14 - 2014-11-14 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
700. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
REHAB CENtrUM Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Przemysłowa 15, 61-579 Poznań, Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji os. Zwycięstwa 108, 61-653 Poznań  2014-11-20 - 2014-12-05 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 24.10.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2020 - 08:30