Kontrole - Wydział Polityki Społecznej

# Jednostka kontrolowana Dokument Data dokumentu
1 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim 04.03.2020 szczegóły
2 Dom Opieki Tęczowa Dolina 04.03.2020 szczegóły
3 Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile 03.04.2020 szczegóły
4 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 10.03.2020 szczegóły
5 Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu 13.01.2020 szczegóły
6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie 16.06.2020 szczegóły
7 Urząd Gminy Piaski 27.02.2020 szczegóły
8 Urząd Gminy Strzałkowo 19.06.2020 szczegóły
9 Urząd Gminy w Lądku 20.02.2020 szczegóły
10 Dom Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie 08.06.2020 szczegóły
11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży 08.07.2020 szczegóły
12 Dom Pomocy Społecznej w Rogowie 04.06.2020 szczegóły