Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, działki nr ewid.: 82/8, 82/9 i 91/17, obręb 0003 Kiekrz, jedn. ewid. 302113_2 Rokietnica

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 12.04.2024 do 13.05.2024
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 12.04.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.04.2024 - 13:44
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.04.2024 - 13:45