Gmina Rokietnica

Zarządzenie zastępcze z 28 lipca 2023 r. (znak: IR-III.740.80.2023.7)

Obszar udokumentowanego złoża kopaliny wprowadzony zarządzeniem zastępczym do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:  złoże gazu ziemnego „Rokietnica” (nr GZ 20754)

Treść zarządzenia:

Dane przestrzenne dla APP:

Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 24.08.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.08.2023 - 09:04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.08.2023 - 10:01