Gmina Nowe Miasto nad Wartą

Zarządzenie zastępcze z 26 października 2022 r. (znak: IR-III.740.128.2022.7)

Obszary udokumentowanych złóż kopalin wprowadzone zarządzeniem zastępczym do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:  złoże gazu ziemnego „Chwalęcin” (nr GZ 20452), złoże gazu ziemnego „Radlin” (nr GZ 4698), złoże kruszywa naturalnego  „Boguszynek” (nr KN 4988), złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Chocicza” (nr IB 2263)

Treść zarządzenia:

Dane przestrzenne dla APP:

Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 12:10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.11.2022 - 11:42