Gmina Kamieniec

  1. Zarządzenie zastępcze z 21 kwietnia 2022 r. (znak: IR-III.740.48.2022.7)

Obszar udokumentowanego złoża kopaliny wprowadzony zarządzeniem zastępczym do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:  złoże gazu ziemnego „Szczepowice” (nr GZ 20243)

Treść zarządzenia:

Dane przestrzenne dla APP:

  1. Zarządzenie zastępcze z 23 września 2022 r. (znak: IR-III.740.107.2022.7)

Obszar udokumentowanego złoża kopaliny wprowadzony zarządzeniem zastępczym do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:  złoże gazu ziemnego „Granówko” (nr GZ 20407)

Treść zarządzenia:

Dane przestrzenne dla APP:

Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 11:18
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.11.2022 - 11:41