Gmina Jarocin

Zarządzenie zastępcze z 26 października 2022 r. (znak: IR-III.740.126.2022.7)

Obszar udokumentowanego złoża kopaliny wprowadzony zarządzeniem zastępczym do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:  złoże gazu ziemnego „Chwalęcin” (nr GZ 20452)

Treść zarządzenia:

Dane przestrzenne dla APP:

Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 11:13
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.11.2022 - 11:38