Gmina Jaraczewo

Zarządzenie zastępcze z 26 października 2022 r. (znak: IR-III.740.127.2022.7)

Obszary udokumentowanych złóż kopalin wprowadzone zarządzeniem zastępczym do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:  złoże gazu ziemnego „Chwalęcin” (nr GZ 20452), złoże kruszywa naturalnego  „Gola VI” (nr KN 17873), złoże kruszywa naturalnego  „Niedźwiady I” (nr KN 18613), złoże kruszywa naturalnego  „Panienka IV” (nr KN 4576), złoże kruszywa naturalnego  „Panienka MB” (nr KN 17616), złoże kruszywa naturalnego  „Panienka MB I” (nr KN 18005)

Treść zarządzenia:

Dane przestrzenne dla APP:

Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 11:09
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.11.2022 - 11:37