Gmina Granowo

Zarządzenie zastępcze z 23 września 2022 r. (znak: IR-III.740.108.2022.7)

Obszary udokumentowanych złóż kopalin wprowadzone zarządzeniem zastępczym do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:  złoże gazu ziemnego „Granówko” (nr GZ 20407), złoże  kruszywa naturalnego „Bielawy BEL-WAH” (nr KN 18273)

Treść zarządzenia:

Dane przestrzenne dla APP:

Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 11:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.11.2022 - 11:37