Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. Poprawność językowa pism urzędowych dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu