Zarządzenie nr 610/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie Komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ...