Zarządzenie Nr 519/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie Komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenia osób ...

... ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 03.12.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2020 - 13:57