Świadczenie usługi ochrony obiektów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur w Pile, Lesznie, Kaliszu i Koninie, z możliwością składania ofert częściowych

Uwaga - zmiana terminu składania /otwarcia ofert

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą”, pod adresem: Logintrade – strona internetowa prowadzonego postępowania

Można zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na platformie.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 71 787 35 34 oraz adresem e- mail: helpdesk@logintrade.net

Status: 
wszczęty
Termin składania ofert: 
02.04.2024 - 11:00
Autor: Krzysztof Marciniak
Data utworzenia: 12.03.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.03.2024 - 12:54
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.03.2024 - 10:27