Płatność za mandaty karne

Mandaty karne nałożone od dnia 1 stycznia 2016 roku winny być regulowane na rachunek bankowy: 

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

I Urząd Skarbowy w Opolu
ul. Rejtana 3B
45-331 Opole

Podstawa prawna: "W sprawach poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu". par. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego [Dz. U. 2015, poz. 1977]

Autor: Izabela Pawlak-Kulla
Data utworzenia: 20.07.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.07.2012 - 14:57
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.07.2023 - 11:09