Mandaty

Dane osobowe podlegają ochronie danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przekazane w formularzu dane osobowe stanowią przedmiot przetwarzania wyłącznie dla potrzeb rozpatrzenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia).

Administratorem powyższych danych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych można uzyskać pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

Wierzycielem mandatów karnych kredytowanych, nałożonych od dnia 1 stycznia 2016 roku jest: 

Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Opolu
ul. Rejtana 3B
45-331 Opole

Podstawa prawna: "W sprawach poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu". par. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego [Dz. U. 2015, poz. 1977]

Autor: Jacek Kluj
Data utworzenia: 20.07.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.07.2012 - 14:02
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.07.2023 - 11:08