Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego

Treść archiwalna