Ogłoszenie dot. zużytych składników majątku ruchomego

Treść archiwalna

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004, z późn.zm.) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego, których szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku nr 1.
Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem:

  1. Sprzedaży, na podstawie oferty złożonej na druku ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
  2. Nieodpłatnego przekazania, na pisemny wniosek jednostek wymienionych w § 38 Rozporządzenia 1 (wzór druku stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
  3. Darowizny, na pisemny wniosek jednostek
Autor: Małgorzata Drygas
Data utworzenia: 09.11.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.11.2021 - 13:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.11.2021 - 08:43