Zarządzenie Nr 525/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu