Koronawirus - archiwum aktów prawnych

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.09.2020 r. odwołująca polecenie z dnia 28.08.2020 r. w sprawie ograniczenia działalności DPS w powiecie kolskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.09.2020 r. odwołująca polecenie z dnia 28.08.2020 r. dot. zawieszenia działalności placówek dziennych w powiecie kolskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1.09.2020 r. odwołująca polecenie z dnia 5.08.2020 r. w sprawie ograniczenia działalności DPS w powiecie ostrzeszowskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1.09.2020 r. odwołująca polecenie z dnia 5.08.2020 r. w sprawie zawieszenia działalności ŚDS w powiecie ostrzeszowskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1.09.2020 r. odwołująca polecenie z dnia 5.08.2020 r.w sprawie zawieszenia działalności ŚDS w Ostrzeszowie Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskioego z dnia 1.09.2020 r. odwołująca polecenie z dnia 10.08.2020 r. w sprawie zawieszenia działalności placówek dziennych w powiecie ostrzeszowskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności DPS w powiecie kolskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności placówek dziennych w powiecie kolskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności ŚDS w Fabianowie Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. dotycząca ograniczenia dziełalności DPS w Psarach Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.08.2020 r. zmieniająca decyzję z dnia 05.08.2020 r. w sprawie ograniczenia działalności DPS w powiecie ostrzeszowskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności placówek dziennych w powiecie ostrzeszowskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności ŚDS w Ostrzeszowie Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dotycząca ograniczenia działalności DPS w powiecie ostrzeszowskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności ŚDS w powiecie ostrzeszowskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności ŚDS w Pniewach Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. dotycząca domów pomocy społecznej Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. dotycząca współpracy służb Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. dotycząca współpracy służb Pobierz

Strony