Dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy gminne realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

Na obsługę zadania samorządy gminne otrzymają 2% wartości wypłaconej kwoty dodatków osłonowych w swojej gminie. Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

Autor: Dawid Pius
Data utworzenia: 07.01.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.01.2022 - 07:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.02.2022 - 10:26