Informacje prasowe

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann 26 marca 2018 roku wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na modernizacji odcinka między Wronkami a Dobiegniewem na trasie Poznań Główny-Szczecin Dąbie. 

Wojewoda Wielkopolski informuje, iż w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w okresie od 3 do 30 kwietnia br. dostępne będą wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o zwiększenie budżetu wojewody na pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu i zawalenia kamienicy w Poznaniu, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. Wojewoda zawnioskował o udzielenie wsparcia z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 438 000,00 złotych.

Realne zagrożenie dla poruszających się po rondzie Kaponiera rowerzystów, brak oznakowania poziomego przy przejściach dla pieszych oraz niezgodność pięciu organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami - to najważniejsze ustalenia inspektorów wojewody wielkopolskiego, którzy na początku tego roku skontrolowali wytypowane odcinki dróg publicznych na terenie miasta Poznania.

Trwa akcja niesienia pomocy poszkodowanym w wybuchu kamienicy przy ul. 28 Czerwca 1956 roku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ma stały kontakt z osobami, które ucierpiały w wyniku katastrofy. Pracownicy MOPR dbają o zaspokojenie ich bieżących potrzeb oraz umożliwiają dostęp do specjalistów (psychologa, lekarza czy prawników). Miasto wypłaciło już pierwsze zasiłki dla mieszkańców zawalonej kamienicy. Pełnomocnik prezydenta Poznania ds. interwencji lokatorskich bada możliwość zapewnienia tym osobom lokali zastępczych.

Strony