Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołania Wydział obsługujący Charakter obligatoryjny
Zespół do spraw aplikacji "cudzoziemcy" w ramach projektu "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość" w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu nr 11/14-2022/OG-FAMI Wydział Spraw Cudzoziemców
Zespół do spraw opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 15.05.2023 Wydział Finansów i Budżetu Nie
Zespół do spraw prostego języka w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 15.06.2023 Biuro Organizacyjno-Administracyjne Nie
Zespół do spraw realizacji projektu "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość" Wydział Spraw Cudzoziemców
Zespół do spraw wdrażania programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) 01.12.2022 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Nie
Zespół doradczy do spraw rolnictwa 27.06.2018 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Nie
Zespół doradczy do spraw środowiska 23.05.2022 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim 09.06.2017 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży 11.02.2020 Gabinet Wojewody Nie
Zespół opiniujący sprawy przekazane przez starostów celem uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego na udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami 06.02.2024 Wydział Finansów i Budżetu Nie

Pages