Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołania Wydział obsługujący Charakter obligatoryjny
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego 16.06.2021 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Koordynator do Spraw Dostępności oraz Zespół do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 23.07.2020 Biuro Organizacyjno-Administracyjne Tak
Rada do Spraw Sportu przy Wojewodzie Wielkopolskim 12.10.2021 Gabinet Wojewody Nie
Rada Rodziny 01.06.2016 Wydział Polityki Społecznej Nie
Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 09.04.2021 Wydział Zdrowia Tak
Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 18.10.2022 Wydział Zdrowia Tak
Wielkopolski Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży 11.02.2020 Gabinet Wojewody Nie
Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Poznaniu 22.12.2017 Wydział Zdrowia Tak
Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna w Poznaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii 21.12.2022 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu Tak
Wojewódzka Komisja Lekarska w Poznaniu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tak

Pages