Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołaniasort descending Wydział obsługujący Charakter obligatoryjny
Komisja Konkursowa do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nie
Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim Tak
Wojewódzka Komisja Lekarska w Poznaniu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tak
Zespół do spraw aplikacji "cudzoziemcy" w ramach projektu "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość" w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu nr 11/14-2022/OG-FAMI Wydział Spraw Cudzoziemców
Zespół do spraw realizacji projektu "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość" Wydział Spraw Cudzoziemców
Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan 30.04.2015 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Wojewódzki zespół nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków 13.04.2016 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Rada Rodziny 01.06.2016 Wydział Polityki Społecznej Nie
Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim 09.06.2017 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych 30.11.2017 Gabinet Wojewody Tak

Pages