Wielkopolski Urząd Wojewódzki sygnatariuszem Deklaracji prostego języka

Wielkopolski Urząd Wojewódzki dołączył do sygnatariuszy Deklaracji prostego języka. Podczas V Forum Prostego Języka organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, kolejne instytucje zobowiązały się do podnoszenia jakości komunikacji. 
Dokument od 2018 roku podpisało już prawie 70 instytucji. Zgodnie z jego zapisami, sygnatariusze deklarują, że bliska jest im idea prostego języka oraz komunikacji dostępnej dla wszystkich.
Podczas tegorocznego Forum aż pięć podmiotów reprezentowało Wielkopolskę. Wraz z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu Deklarację podpisali przedstawiciele: Urzędu Miasta Poznania, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Po raz pierwszy do grona podpisujących Deklarację instytucji publicznych dołączyły też uniwersytety. 

Czym jest Deklaracja prostego języka?

To dokument, którego sygnatariusze zobowiązują się:

  • dążyć do tego, aby ich pracownicy doskonalili kompetencje niezbędne do przestrzegania zasad prostego języka w mowie i piśmie;
  • tworzyć standardy językowe i zachęcać pracowników do ich stosowania;
  • uwrażliwiać pracowników na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia;
  • wprowadzać rozwiązania zgodnie z ideą prostego języka oraz propagować je wśród innych.

Foto: Piotr Żurek – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR)

Widok sali, w której siedzą uczestnicy ForumPrzedstawicielka Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego siedzi przy stole i podpisuje deklaracjęZdjęcie grupowe. Kilkanaście osób stoi na scenie i prezentuje podpisane deklaracje w teczkach

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 28.11.2023
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 28.11.2023 - 13:33
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 28.11.2023 - 13:39