Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.06.2021 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 12.10.2020 r. wójtom, burmistrzom, prezydentom miast zlecenia współpracy straży gminnych (miejskich) z Policją

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 24.06.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.06.2021 - 07:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.06.2021 - 11:00