Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.06.2021 r. sprawie odwołania polecenia z dnia 24.03.2020 r. podejmowania za pośrednictwem straży gminnych (miejskich) działań informacyjnych

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 24.06.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.06.2021 - 07:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.06.2021 - 11:00